Ympäristökasvatus


Luonto on ovellamme

Pitkäniemen päiväkodissa kasvatetaan ympäristöään arvostavia lapsia.
Ympäristökasvatus ja luontopainotteisuus nivoutuvat yhteen päiväkodin jokapäiväisessä toiminnassa, ikätason mukaisesti.

Luonnossa liikkuminen

Luontopainotteisessa päiväkodissamme ulkoillaan ja retkeillään säännöllisesti. Lapset saavat samalla tutustua metsiin, peltoihin ja järvimaisemiin. Päiväkodin ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet ja vaihtelevat maastot luonnon tutkimiseen ja siellä leikkimiseen. Luontoa hyödynnetään monipuolisesti oppimisen ympäristönä, erityisesti esikouluikäisten kanssa.

Luontokasvatuksessa mukaillaan Suomen Ladun Metsämörri-koulua. Vanhemmille lapsille järjestetään kahdesti vuodessa leiriviikot, jolloin lapset viettävät koko päivän ulkona: Ruoka valmistetaan yhdessä nuotiolla, tiskataan itse ja päivälevolle rauhoitutaan teltassa.

Päiväkodin oma kota

Päiväkotimme alueella, ympäröivän luonnon helmassa on myös uusi elämyksellinen päiväkotitila kota. Siellä lapset voivat luonnossa seikkailemisen lomassa esimerkiksi lämmitellä, levätä, syödä, lukea, pelailla tai tehdä vaikkapa eskaritehtäviä. Kodan ansiosta elämyksellinen luontokasvatus päiväkodissamme on saanut jälleen uuden ulottuvuuden. Sääolojen vuoksi ei meidän päiväkodissa tarvitse sisään jäädä, kodassa on lämmintä ja kuivaa niin rankkasateella, myrskytuulella kuin paukkupakkasillakin. 

Vihreä lippu

Päiväkodille myönnettiin keväällä 2017 Vihreä lippu –sertifikaatti. Vihreä Lippu on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on tehdä ympäristöasioista luonteva ja pysyvä osa arkea. Ohjelman myötä lapset perheineen oppivat ottamaan paremmin huomioon arkisten tekojen ja valintojen ympäristövaikutukset. Tällaisilla teoilla voidaan suojella luontoa ja vaikuttaa ympäristön elinkelpoisuuteen ja viihtyvyyteen.

Päiväkotimme tämän lukukauden Virheä Lippu- teema on jätteiden vähentäminen. Lapset saavat arjessa tilaisuuksia oppia erilaisia tapoja toimia ympäristönsä hyväksi:

  • lajitellaan jätteitä 
  • käytetään vettä ja energiaa säästäväisesti
  • poimitaan roskia metsäretkillä
  • harjoitellaan ottamaan sopiva määrä ruokaa
  • hyödynnetään ylijäämäruoka esimerkiksi tekemällä puurosta sämpylöitä

Päiväkodin keittiössä pyritään vähentämään pakkausjätteen määrää tilaamalla ruokatarvikkeet isommissa, kierrätettävissä pakkauksissa. Lasten askarteluissa hyödynnetään luonnon antimia sekä kierrätysmateriaaleja. Lisäksi teemme osan päiväkodin hankinnoista kirpputoreilta.

Kasvatamme myös itse taimia ja kukkia. Samalla lasten usko omiin mahdollisuuksiin luonnon hoitajina vahvistuu. Tavoitteenamme on saada lapsi huomaamaan, että ympäristöä vaaliva ja säästävä toiminta on hauskaa, järkevää ja nautinnollista, eikä rajoittamista ja ikäviä velvollisuuksia.

Kestävän kehityksen periaatteita toteutetaan myös yhteistyössä perheiden kanssa. Yhteisissä tapahtumissa tutustutaan lähiympäristöön mm. Pitkäniemi tutuksi - luontokierroksilla ja päiväkodin lähiympäristöä hoidetaan yhdessä pihatalkoin.