Ryhmät


Ikätason mukaisia seikkailuja neljässä ryhmässä

Pitkäniemen päiväkodissa on 68 hoitopaikkaa ja lisäksi päiväkodissa annetaan maksutonta esiopetusta. Lapset on jaettu iän perusteella neljään ryhmään: Myyriin, Myttysiin, Mörreihin ja Menninkäisiin. Lue lisää ryhmistä alta ja tutustu ryhmien ympäristökasvatuksen tavoitteisiin ja tapoihin täällä!

Päiväkotimme varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnittelmaan, joka ohjaa päiväkotimme toiminnan suunnittelua.

Myyrät

1-2 -vuotiaat päiväkotilaiset

Päiväkotimme pienimpien ryhmässä on paikka 12 lapselle. Myyrät opettelevat päiväkodissamme perustaitoja: syömistä itsenäisesti, potalla käyntiä, pukemista ja toisten lasten huomioonottamista. Tämän lisäksi pienimpien ryhmässä päivät kuluvat leikkien, laulujen, lorujen, satujen ja pienten kädentaitoharjoitusten parissa.

Myttyset

2-3 -vuotiaat päiväkotilaiset

Myttysten ryhmässä on 12-14 hoitopaikkaa. Ryhmässä jatketaan perustaitojen harjoittelua ja keskitytään erityisesti kaveri- ja kädentaitojen opetteluun. Ryhmän toiminnassa annetaan paljon aikaa leikeille, niin sisällä kuin ulkonakin.

Mörrit

3-5 - vuotiaat päiväkotilaiset

Mörrien ryhmässä on 21 hoitopaikkaa. Ryhmässä opetellaan sosiaalisia taitoja, omatoimisuutta ja itsensä ilmaisemista. Leikin merkitystä oppimisessa arvostetaan. Lisäksi ryhmässä harjoitetaan jo karttuneita kädentaitoja, musisoidaan, luetaan ja liikutaan.

Menninkäiset

5-6 - vuotiaat päiväkotilaiset ja  esiopetus

Menninkäisten ryhmässä on 21 hoitopaikkaa. Menninkäisten ryhmä on jaettu  5-vuotiaisiin Viiskareihin ja esikoululaisiin, jotka toimivat sekä yhdessä että pienryhmissä.

Menninkäisillä lasta ohjataan toimimaan itse ajatellen ja oivaltaen. Menninkäiset harjoittelevat ryhmässä toimimisen taitoja, keskittymistä sekä ohjeiden kuuntelemista ja noudattamista. Menninkäiset harjoittelevat myös kaveritaitoja: toisten huomioonottamista, kuuntelemista ja vuorovaikutusta. Kädentaidot, musiikki, liikunta, teatteri-ilmaisu ja leikki ovat osa ryhmän toimintaa.

Tutustu Pitkäniemen päiväkodin esiopetustoimintaan tarkemmin täällä.