Luontoseikkailuja kaikenikäisille


Sopivan kokoisia seikkailuja

Lapset ovat luontaisesti uteliaita ja nauttivat itse tekemisestä ja kokemisesta. Retkillä kaiken ikäiset lapset pääsevät tutustumaan Pitkäniemen moninaiseen luontoon. He saavat tilaisuuksia kertoa ja kuvata kokemuksiaan ja ympäristöään monin eri tavoin. Lapset oppivat käyttämään kaikkia aistejaan havaintoja tehdessään.

Metsäretkillä lapset kokevat elämyksiä luonnosta ryhmässä sekä yhdessä kaverin kanssa. He saavat mahdollisuuksia tutkia, kokeilla ja pohtia ja näin heidän ongelmanratkaisukykynsä kehittyy. Samalla lapset oppivat myös ymmärtämään puhtaan luonnon ja ympäristöhaittojen merkityksen niin ihmisten, eläinten kuin kasvienkin kannalta.

Tutustu tarkemmin päiväkotiryhmien ikätasoisiin ympäristökasvatuksen menetelmiin ja tavoitteisiin alta.

Myyrät

1-2 -vuotiaat päiväkotilaiset

Jo pienimmät päiväkotilaiset tekevät lyhyitä luontoretkiä päiväkotiympäristössä. Herättelemme lasten varhaista kiinnostusta ympäröivään luontoon kaikilla aisteilla. Tämän ikäiselle kaikki on uutta ja näille pienille löytöretkeilijöille tarjoutuukin elämyksiä joka retkellä.

Myttyset

2-3 -vuotiaat päiväkotilaiset

Merkittävä osa Myttysten toimintaa ovat ryhmän tekemät säännölliset luontoretket. Toiminnassa mukaillaan Suomen Ladun Metsämörri-toimintaa. Myttysten retkillä opitaan yhdessä havainnoiden esimerkiksi vuodenaikojen vaihtumista ja luonnossa liikkumisen taitoja. Vaihtelevassa maastossa kulkeminen on hyväksi lapsen motoriikan kehitykselle. Lapset oppivat leikkimään metsässä ja hyödyntämään luonnonmateriaaleja leikkivälineenä.

Mörrit

3-5 - vuotiaat päiväkotilaiset

Ryhmäläiset käyvät säännöllisesti pidemmillä retkillä luonnonsuojelualueella. Mörrien retkillä mukaillaan Suomen Ladun Metsämörri- ohjelmaa. Metsämörri-satuhahmo innostaa lapsia lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Retkille otetaan mukaan omat eväät ja usein niiden nautiskelu luonnon helmassa onkin reissun kohokohta.

Menninkäiset

5-6 - vuotiaat päiväkotilaiset ja  esiopetus

Menninkäiset tekevät säännöllisesti eripituisia retkiä niin päiväkodin lähiympäristössä kuin hieman kauempanakin. Talvisin voidaan esimerkiksi lumikenkäillä metsään ja sytyttää nuotio ruuan valmistamista varten. 

Lisäksi Menninkäisille järjestetään keväisin ja syksyisin viikon mittainen leiri. Leirillä koko päiväkotipäivä vietetään ulkona leikkien ja retkeillen. Lapset toimivat leirillä pienryhmissä, joista kukin vastaa vuorollaan ruoan valmistuksesta nuotiolla yhdessä aikuisten kanssa. Leirillä päiväunet nukutaan teltassa ja yleensä nokoset ovatkin paikallaan raittiin ilman ansiosta.