Viestintä


Arjen tärkeimmät viestit

Pitkäniemen päiväkoti tiedottaa ja verkostoituu! Päiväkotimme toimintaan voi tutustua nettisivujen lisäksi myös Facebookissa ja Instagramissa.


Lisäksi päiväkotilaisten vanhemmille ja henkilökunnalle on luotu oma suljettu Facebook-ryhmä. Siellä tiedotetaan ryhmien ajankohtaisista asioista, sekä jaetaan ryhmien kuulumisia ja kuvia lasten päiväkotiarjesta. Suljetussa Facebook-ryhmässä vanhemmat pääsevät myös viestimään muiden vanhempien ja henkilökunnan kanssa mieltä askarruttavista asioista. Ilmoita halukkuudestasi liittyä ryhmään päiväkodin johtajalle lapsesi aloittaessa hoidon, niin pääset mukaan. 


Suljetun Facebook-ryhmän lisäksi päiväkodin tärkeät tiedotusasiat saavuttavat perheet sähköpostitse, ja tietysti ryhmien omien ilmoitustaulujen välityksellä. 

Jokapäiväisen yhteistyön kulmakivi on henkilökunnan ja vanhempien välinen vuorovaikutus lapsen hoitoon tuomisen ja hakemisen hetkillä. Pidämme tärkeänä sitä, että vanhemmat saavat tietoa lapsen päivän kulusta.


Yhteydenpito tapahtuu tietosuoja-asetusten mukaisesti ja tarvittavat asiakirjat saa pyydettäessä nähtäväksi.